Kontaktní informace

Sídlo firmy

MAG Centrum, s.r.o.
Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora,
Česká Republika

Tel. / Fax: +420 313 034 053
E-mail: magcentrum@magcentrum.cz

Technologie

Patentovaná technologie QUAD SYSTÉM

QUADSYSTEM se vyznačuje kombinací reverzibilních magnetů (modrá), pod každým jednotlivým magnetickým pólem + "silné" permanentní magnety (červené), po čtyřech stranách pólů (žlutá).

Tato struktura generuje pracovní povrch vytvářený ze silného mgnetického toku, což zaručuje perfektní upnutí jakéhokoliv obrobku.

Dvojitý magnetický okruh umožňuje upínači QUADSYSTEM přesunout vnitřní magnetické pole vně, a tak aktivovat pracovní plochu magnetické desky.

Demag fáze - "OFF" vypnuto

Během DEMAG fáze je magnetický tok uzavřen uvnitř upínače.

Na povrchu upínače se nevyskytuje žádný magnetismus.

Nulová síla na povrchu a nulová spotřeba energie.

ON/OFF přepnutí

Jednoduchým stisknutím tlačítka je možné aktivovat (MAG fáze) a deaktivovat (DEMAG fáze) magnetické pole.

Po této operaci může být zařízení odpojené od elektrického napájení, aniž by došlo k ovlivnění magnetického toku.

MAG fáze - "ON" aktivováno

Uchycení obrobku / formy / břemene je bezpečně upnuto se 100% silou na dobu neurčitou.

100% upnutí a nulová spotřeba energie.